Warmtecheck is op dit moment gesloten voor nieuwe opdrachten. We kunnen u helaas niet helpen op dit moment.

Ons Privacy Beleid

Wij vinden privacy een belangrijk punt. Als u een formulier gebruikt op deze website, dan zullen de ingevulde gegevens naar ons opgestuurd worden via e-mail. Deze komen in ons mailarchief terecht. Wij bewaren uw gegevens alleen voor zover dat nodig is voor een goede bedrijfsvoering en verplicht is door de belastingdienst voor wat betreft een correcte administratie.

De warmtebeelden die wij maken tijdens een inspectie bewaren wij in uw dossier, zodat wij hier in toekomst eventueel op terug kunnen vallen bij vragen. De warmtebeelden zijn op zichzelf niet herleidbaar tot een persoon en bevatten op zichzelf dus geen persoonsgegevens. Wij willen uw dossier graag voor u anonimiseren als u dit aangeeft, maar dan kunnen wij ook niet meer op uw warmtebeelden terugvallen bij eventuele vragen. De tijdens een opdracht verzamelde gegevens (waaronder warmtebeelden) kunnen wij geannonimiseerd gebruiken buiten de context van de opdracht of in licensie geven aan een derde partij, tenzij u van tevoren expliciet aangeeft hier niet mee in te stemmen.

Op de website van Warmtecheck.nl is tevens de software van Google geïnstalleerd om gebruiksstatistieken te verzamelen (Google Analytics) en om de effectiviteit van onze advertenties te meten (Google Adwords). Deze software kan een Cookie op uw systeem plaatsen voor deze doeleinden en/of een webbeacon gebruiken.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.