Warmtecheck is op dit moment gesloten voor nieuwe opdrachten. We kunnen u helaas niet helpen op dit moment.

Wat is een Blowerdoortest

Een Blowerdoortest gebruiken wij om de luchtlekkage van gebouwen te meten en aan te tonen. Dit is een perfecte aansluiting op thermografie en een belangrijk hulpmiddel om energieverlies op te sporen. Naarmate een gebouw beter geïsoleerd is, heeft ongewenste infiltratie een steeds grotere invloed op de energieverliezen. En niet alleen energieverlies is een gevolg van ongewenste infiltratie, maar ook comfortklachten van hinderlijke tocht. Het opsporen en meten hiervan kan op veel verschillende manieren:

  • Een luchtlekkage meting met rapportage.
  • Luchtlekkages opsporen met thermografie.
  • Luchtlekkages opsporen en zichtbaar maken met rooksimulaties.
  • Kruipruimtes testen, met rook en/of blowerdoor.
Hieronder staat meer uitleg over deze specifieke testen. Als u graag wilt weten wat voor u de meest geschikte optie is, neem dan contact met ons op of vraag direct een offerte aan. Ook als u speciale wensen heeft, dan zullen wij natuurlijk ons best doen die te faciliteren.

Hoe werkt een Blowerdoortest

De Retrotec Blowerdoor die wij gebruiken om luchtlekkage te testen

Hiernaast is een Blowerdoor opstelling te zien, gemonteerd in een deuropening. De Blowerdoor bestaat uit een grote ventilator die met een verstelbaar frame en een doek in een deur- of raamopening wordt gemonteerd. Deze opstelling zorgt ervoor dat er geen lucht rond de ventilator kan lekken.
De ventilator is vervolgens aangesloten op een speciale aansturing die de snelheid van de ventilator nauwkeurig kan regelen. Door de snelheid van de ventilator aan te passen en de ventilator eventueel deels te bedekken, kan de luchtstroom geregeld worden.
Het systeem omvat ook een drukmeter die meet wat het drukverschil is tussen binnen en buiten. Dit is belangrijk, omdat een huis bij een groter drukverschil natuurlijk meer tocht en lucht lekt. Het is dus belangrijk om de testdruk te weten. Een tweede drukverschilmeter meet hoeveel druk de ventilator opbouwt en dit kan door de software omgerekend worden naar een debiet (volumestroom hoeveelheid).

Tocht opsporen

Als de Blowerdoor gebruikt wordt om lucht uit het huis te zuigen, dan ontstaat er een onderdruk. De luchtdruk van buiten zal er dan voor zorgen dat de afgezogen lucht wordt aangevuld via naden en kieren. Dit is dus tocht. Het drukverschil is bij gebruik van een Blowerdoor vele malen groter dan normaal en vooral ook op alle delen van het huis even hoog. Wind waait maar op een kant van het huis tegelijk, maar met de Blowerdoor is het alsof het stormt van alle kant tegelijk. Hierdoor worden alle naden en kieren zichtbaar.

Metingen

Met de Blowerdoor zijn er veel verschillende testen mogelijk.

Luchtlekkage meting

Grafiek met de meetresultaten van een Blowerdoor test

Hierbij meten wij de feitelijke luchtlekkage van een gebouw op het moment van de test. Deze luchtlekkage kunnen wij vervolgens omrekenen naar:

  • een Qv10;kar waarde en toetsen aan het bouwbesluit of bouwvergunning.
  • de N50 waarde, zoals bedoeld in de Passiefhuis norm en gebruikelijk in de rest van Europa.
Deze testen voeren wij uit volgens de van toepassing zijnde norm. Dit kan zowel de EN 13829, NEN 2686 of NEN-EN-ISO 9972 zijn. U krijgt hiervan een officiële rapportage. Met het resultaat van deze meting kan gecontroleerd worden of het gebouw daadwerkelijk is gebouwd zoals in de bouwvergunning is vastgelegd. Gebouwen moeten blijvend (tot 10 jaar na oplevering) hieraan voldoen.

Blowerdoor en rook simulaties

Met rook is heel goed zichtbaar te maken waar de problemen met de luchtdichtheid zich bevinden. Iedereen kan rook zien en zelf vaststellen dat rook door een constructie komt. Dit is ook heel nuttig om een gevoel te krijgen voor de ernst van het probleem, omdat direct zichtbaar is hoeveel rook er door een lek komt.
Rooktesten kan op veel verschillende manieren. Dit kan van heel gericht met een draagbare rookmachine, tot brute-force een heel pand vullen. Met een draagbare rookgenerator kunnen bijvoorbeeld gericht plekken met rook aangestipt worden of kunnen pufjes rook in een luchtstroom geblazen worden om bijvoorbeeld de werking van koudeval te visualiseren. Door een heel pand onder de rook te zetten, kan echter goed gezocht worden naar zelfs de meest onverwachte luchtlekken. En na de test kan de resterende rook met de blowerdoor in slechts enkele minuten weggeventileerd worden.

Blowerdoor en thermografie

Vergelijking tussen twee warmtebeelden met, resp. zonder blowerdoor

Met thermografie zijn luchtlekkages heel goed op te sporen. Zelfs heel kleine lekkages zijn goed te onderscheiden. De keuze tussen thermografie en rooksimulaties hangt af van de situatie en het doel. Beide zijn het goede methodes met voor- en nadelen. Daarom is het vaak ook wenselijk om met allebei de methodes te testen.

Kruipruimtes testen

Kruipruimtes kunnen wij op verschillende manieren met de Blowerdoor testen, maar meestal zal de kruipruimte met rook gevuld worden om zo aan te tonen waar er lucht uit de kruipruimte de woning binnenkomt. Een kruipruimte moet zo goed als luchtdicht zijn naar de woning. Volgens de norm mag er maximaal 0,2 liter per seconde per m2 lekken bij 1Pa. Dit is heel weinig, maar hoe minder des te beter, want in kruipruimtes bevinden zich de nodige narigheden die u liever niet in uw woning wilt hebben. Denk hierbij aan vocht, muffe geurtjes, schimmelsporen, radon gas, etc.

Wij kunnen de kruipruimte lekkage desgewenst kwantitatief meten, maar meestal volstaat een rookproef om aan te tonen waar de problemen zich bevinden, zodat deze opgelost kunnen worden.