Warmtecheck is op dit moment gesloten voor nieuwe opdrachten. We kunnen u helaas niet helpen op dit moment.

Algemene Voorwaarden

De tevredenheid van onze klanten staat bij ons zeer hoog in het vaandel. Wij zullen ons uiterste best doen om een klant tevreden te stellen. Er zijn desondanks een aantal voorwaarden waaronder de levering van deze dienst geschiedt. Dan weten u en wij waar we aan toe zijn. Onze werkzaamheden worden altijd uitgevoerd onder toepassing van de voorwaarden Rechtsverhouding DNR 2011 (herziening 2013) en ons privacy beleid. Houdt u verder rekening met het volgende:

 • Voorbereidingen

  Om tot het beste resultaat van een Warmtecheck te komen is het van groot belang dat er enkele voorbereidingen worden getroffen. Dit zijn de punten zoals opgenomen in de Warmtecheck checklist, tenzij anders vermeld. Het correct voorbereiden van het gebouw op een Warmtecheck is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 • Weersafhankelijkheid

  Het uitvoeren van de warmtecheck kan alleen bij de juiste weersomstandigheden. Dit is een voldoende lage temperatuur, beperkte neerslag en een niet al te krachtige wind. De beoordeling van de weersomstandigheden geschiedt volledig naar inzicht van de thermograaf en deze kan besluiten op basis van ongeschikte weersomstandigheden een warmtecheck op ieder tijdstip uit te stellen in afwachting van de juiste omstandigheden. Er kunnen daarom geen rechten ontleend worden aan de planning van de werkzaamheden.
 • Seizoensafhankelijkheid

  Vanwege bovengenoemde eisen aan de weersomstandigheden kunnen sommige warmtechecks niet het hele jaar plaatsvinden. Dit is ook sterk afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. Wij behouden het recht sommige opdrachten pas in het najaar weer in behandeling te nemen. Ons streven is altijd om in samenspraak met de klant de warmtecheck op de kortst mogelijke termijn uit te voeren.
 • Soms lange levertermijn

  Vanwege de aard van het product en de afhankelijkheid van het weer kan het voorkomen dat er een lange levertermijn is. Bijvoorbeeld als u zich in de zomer of vlak voor het einde van de winter aanmeldt. Wij zullen echter altijd proberen de warmtecheck zo snel mogelijk uit te voeren.
 • Volgorde afhandeling opdrachten

  Wij behouden ons het recht voor om alle opdrachten in een willekeurige, door ons te bepalen volgorde uit te voeren. Desondanks zullen wij in beginsel zo veel mogelijk een FIFO volgorde proberen te hanteren.
 • Toegankelijkheid erf

  De klant moet ervoor zorg dragen dat wij ten tijde van de uitvoering van de warmtecheck toegang hebben tot het erf voor zover dit benodigd is voor een correcte uitvoer van de opdracht. Als de toegang niet voldoende mogelijk is, kan het zijn dat de opdracht niet of niet volledig wordt uitgevoerd. Wij beschouwen de opdracht dan toch als volbracht.
 • Correcte adres

  Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ons op de hoogte te houden van het correcte adres. Als het adres niet correct is doorgegeven bij de aanmelding of als het adres bij verhuizing niet tijdig doorgeven wordt, kunnen wij de correcte levering niet garanderen. Ook als wij niet kunnen achterhalen waar het correcte adres is (bijv. ontbrekend huisnummer), dan is de klant hiervoor verantwoordelijk. Als wij niet op de hoogte zijn van het correcte adres en niet kunnen leveren of niet correct leveren, wordt de opdracht toch als volbracht beschouwd. Hoewel het niet verplicht is, raden wij ook om deze reden aan dat u zelf bij de inspectie aanwezig bent en telefonisch bereikbaar bent op het afgesproken tijdstip.
 • Schriftelijke communicatie digitaal

  Tenzij anders overeengekomen vindt schriftelijke communicatie digitaal plaats. Dat wil zeggen dat u de warmtebeelden, de factuur of eventuele rapportage digitaal (doorgaans als JPEG of PDF) ontvangt. Dit is de snelste, gemakkelijkste en minst milieubelastende manier. Als u het e.e.a. toch op papier wenst te ontvangen kan dit tegen meerprijs.